Stem mee voor de Port of Antwerp Sustainability Award 2018!

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldoever en Alfaport Voka reiken op 29 november 2018 de tweede Sustainability Award uit aan een bedrijf in de haven. Deze award bekroont een project dat inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen en een bijdrage levert aan de Sustainable Development Goals. 

In 2016 won ECLUSE de award, zij bouwen nu volop aan een stoomnetwerk dat op termijn 100.000 ton CO2 per jaar zal uitsparen. Voor de Sustainability Award 2018 zijn Ashland Specialities BelgiumBASF en CMB genomineerd. De vakjury koos deze projecten uit 18 inzendingen

Ook jij kan mee stemmen! De online voting loopt tot 19 november 2018. Nadien zullen de stemmen van het publiek en de punten van de jury samengeteld worden en weten we wie de winnaar wordt van de Sustainability Award 2018.

Bekijk de filmpjes en breng jouw stem uit!

ASHLAND SPECIALTIES BELGIUM: hergebruik van regenwater

Ashland plaatste 2 extra bufferbekkens om regenwater op te vangen op de eigen en naburige terreinen. Dit levert een besparing op van 64.000 m³ drinkwater per jaar die anders gebruikt wordt in hun waterzuiveringsproces. Beoordeling door de jury: Het hergebruik van regenwater door Ashland Specialities Belgium is actueler dan ooit. De jury heeft bewondering voor de samenwerking tussen bedrijven en de eenvoud van dit inventieve project met een duidelijke impact.

BASF: Nieuwe installatie voor aniline- en energierecuperatie

BASF produceert jaarlijks 530.000 ton aniline. De bouw van 2 nieuwe units levert 30% recuperatie op van het product en 40.000 ton stoom die hergebruikt kan worden op de site. Daardoor vermindert de afvalproductie met 90% en zijn er jaarlijks 200 vrachtwagentransporten minder nodig. Beoordeling door de jury: BASF bewijst dat een commercieel gedreven project duurzaam kan zijn. Dit project toont aan dat er met innovatieve en efficiëntie verhogende toepassingen vele doelstellingen kunnen gehaald worden. De recuperatie van een waardevol stof en energie past helemaal in de transitie naar een circulaire economie met een daarenboven een positieve impact op de mobiliteit, kortom een win-win situatie op vele vlakken.

CMB: Hydroville, de passagiersshuttle op waterstof

De Hydroville is het eerste passagiersvaartuig dat wordt aangedreven door waterstof. Deze brandstof is milieuvriendelijker en het project draagt bovendien ook bij tot een duurzamer woon-werkverkeer. Beoordeling door de jury: Creativiteit en innovatie staan hier centraal. CMB neemt een pioniersrol op met dit beloftevol en toekomstgericht project. De jury is ervan overtuigd dat dit initiatief drempelverlagend is en als katalysator zal werken voor andere spelers in de markt. Ook de innovatieve uitstraling naar het buitenland wordt onderstreept, waterstof is namelijk de energiebron van de toekomst.

Port Cleanup

Doe jij mee met de digitale Port Cleanup? Ontdek wekelijks welke challenge we je voorschotelen en zorg mee voor een schonere omgeving!