Ondernemen

Duurzaam ondernemen is efficiënt ondernemen: minder belasting op mens en milieu, meer welvaart en groei. Het Havenbedrijf ondersteunt ondernemers die belang hechten aan het evenwicht tussen economische ontwikkeling, milieu en mens.

We stimuleren daarom innovatie en creativiteit, bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan nieuwe hubs, platformen en start-ups. Bovendien helpen we bedrijven kansen grijpen om meer samen te werken. Want er zijn vele opportuniteiten om de handen in elkaar te slaan. Dat verhoogt de efficiëntie en winst van elke partner, en trekt nieuwe investeringen aan.

Daarnaast investeren we in een veilig kader voor alle ondernemingen en hun mensen. Het Havenbedrijf heeft de ambitie om een coördinerende rol te spelen in havenbeveiliging en participeert in tal van projecten.

  • De haven van Antwerpen is de eerste Belgische zeehaven met een BuurtInformatieNetwerk (BIN) waarbij iedereen, bedrijven en veiligheidsdiensten, samen een oogje in het zeil houden.
  • De International Ship & Port Facilty Security-code (ISPS) omvat eisen en aanbevelingen die vormen van opzettelijk ongeoorloofde acties en in het bijzonder terrorisme moeten voorkomen.De haven van Antwerpen werkt daarvoor nauw samen met het gespecialiseerde crisiscentrum van binnenlandse zaken.

De vele vragen voor expertise-uitwisseling en werkbezoeken van internationale partners bewijzen de goede reputatie van de haven.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Je ontdekt de winnaar van de Port of Antwerp Sustainability Award 2021 op 21 juni.