< name="description" content="Sign for my Future is een initiatief dat gestart is vanuit The Shift en is uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld. Samen roepen ze alle Belgen op om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Burgers die tekenen vragen zo de volgende regeringen om nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Met een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad.">

Zet je duim voor een krachtig klimaatbeleid

publish date
07/02/2019

Maandag werd het startschot gegeven voor Sign for my Future (SFMF). De CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, Jacques Vandermeiren, is trotse ambassadeur van dit burgerinitiatief en roept mee op om te tekenen voor een krachtig klimaatbeleid. 

Sign for my Future

Sign for my Future is een initiatief dat gestart is vanuit The Shift en is uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld. Samen roepen ze alle Belgen op om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Burgers die tekenen vragen zo de volgende regeringen om nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Met een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad.

Als voorzitter van The Shift is Jacques Vandermeiren ambassadeur van de SFMF-campagne. ‘Ik ben trots dat de campagne gedragen wordt door zoveel leden en uiteraard teken ik mee. Klimaatverandering is een grote uitdaging voor onze haven als Europese hub. Maar ook een kans. Durf en vertrouwen vormen onze basis om bakens te verzetten'.

Wat doet het Havenbedrijf om de CO2-uitstoot te reduceren?

Het Havenbedrijf Antwerpen wil de transitie initiëren naar een koolstofarme economie in het havengebied, en zo een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen realiseren tegen 2050.

Concrete acties waaraan we werken zijn een impact- en opportuniteitenanalyse met betrekking tot CO2-reductie waarbij we alle havenbedrijven betrekken, een transitiefonds voor bedrijven om onder andere energie-efficiënte en duurzame chemieprojecten (financieel) te ondersteunen op het havenplatform, een proeftuin voor circulaire demonstratieprojecten, om bijvoorbeeld CO2 op te vangen, op te slaan en opnieuw te gebruiken.

Ook in onze eigen operaties en infrastructuur willen we een voortrekkersrol opnemen. We hebben als Havenbedrijf de ambitie om tegen 2020 onze CO2-uitstoot met 10% te verminderen. Daarom zijn we gestart met de vergroening van o.m. onze eigen sleepvloot, en werken we aan de installatie van walstroom voor zeeschepen.

Teken je mee voor een krachtig klimaatbeleid?

Tekenen kan op www.signformyfuture.be. Op deze website lees je ook wat een ambitieuzer klimaatbeleid concreet inhoudt. De campagne loopt tot net voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

Opruimactie Galgeschoor

Jaarlijks ruimen we het natuurdomein Galgeschoor op tijdens de Opruimactie Galgeschoor in maart