Opruimactie natuurgebied Galgeschoor

publish date
23/01/2018

Op 3 maart ruimen we samen het unieke natuurgebied Galgeschoor op. Met dit initiatief ondersteunen het Havenbedrijf en Natuurpunt het project Schone Schelde. Op deze dag vinden ook andere opruimacties plaats langsheen de Schelde in onze haven. Alle helpende handen trakteren we op een hapje en een drankje. 

Galgeschoor

Het natuurgebied Galgeschoor is een brak schorrengebied in de Schelde en is onderhevig aan de getijdewerking. Door het in- en uitstromende water is er een grote dynamiek in het gebied. Dit zorgt ervoor dat de levensomstandigheden erg zwaar zijn. Vanop de dijk heb je een goed zicht op het schor- dat is het begroeide deel - en het slik - de kale, schijnbaar doodse moddervlakte. Bij laag water en een blakende zon loopt de temperatuur al snel hoog op. In de winter giert er een koude wind en zakt de temperatuur diep onder nul. Bovendien bevindt het Galgeschoor zich in het brakke deel van het Schelde-estuarium. Dit wil zeggen dat het zoutgehalte wisselt van moment tot moment onder invloed van de getijdenwerking. 

  • Groot gebied van meer dan 100 hectare
  • Bijna 2x per dag worden de gebieden bij hoogwater soms geheel, soms gedeeltelijk overstroomd door brak water. 
  • Door het wisselende zoutgehalte overleven hier enkel speciaal aangepast planten zoals het gewone keldergras, het echt lepelblad, het melkkruid, de zilte schijnspurrie, het schorrezoutgras, … 
  • De slikplaat ziet er kaal en doods uit, maar onder het oppervlak krioelt het van het leven zoals de veelkleurige zeeduizendpoot en slikgarnaal 
  • In de zomermaanden vormen de rietvelden een uitgelezen broedgebied voor typische rietvogels zoals Bruine Kiekendief, Kleine karekiet, Rietgors, Blauwborst…
  • Vogels uit het Noorden overwinteren in grote aantallen zoals Wintertaling, Smient en Grauwe gans. Groenpootruiter en Rosse grutto gebruiken het gebied dan weer als rust- en fourageerplaats op hun trektocht. Voor sommige vogels zijn deze gebieden van levensbelang tijdens die trektocht van maar liefst 10.000 km om hun vetreserves te kunnen aanvullen. 

 

Help je ook mee dit prachtige domein te zuiveren? Trommel je familie, vrienden en collega’s op en schrijf je in voor de 7de editie van de opruimactie Galgeschoor. In een bijzondere setting worden alle helpende handen getrakteerd op een hapje en een drankje.

>Schrijf je meteen in 

Programma:

09:00  Verwelkoming

09:30  Start opruimactie

13:00  Hapje en drankje

14:00  Einde

 

Draag kleren die vuil mogen worden en zorg voor waterdicht schoeisel, want het Galgeschoor kan drassig zijn. Wij voorzien handschoenen en het overige materiaal.