Meer duurzaam transport naar Duitsland

publish date
05/10/2017

Het afgelopen jaar steeg de goederentrafiek tussen de haven van Antwerpen en Duitsland met 6,1 % tot 68,1 miljoen ton. Hiermee bevestigt Antwerpen zijn groeiend belang als draaischijf voor de Duitse industrie. Bovendien is er een belangwekkende modal shift merkbaar, waardoor binnenvaart en spoorvervoer een steeds groter aandeel van deze trafiek op zich nemen.

Haven van Antwerpen_luchtfoto

Spoorvervoer wint aan belang

Van de 68,1 miljoen ton die tussen Duitsland en Antwerpen werden vervoerd, gingen 46,1 % van de goederen over de weg, 36,3 % via de binnenvaart en 17,2 % over het spoor. Vergeleken met 2015 groeide het tonnage dat over de weg werd vervoerd met 4,3 %, het binnenvaartaandeel met 7,3 % en het spoorvervoer met 8,3 %. Dieter Lindenblatt, havenvertegenwoordiger in Duitsland: “Ook voor de volgende jaren verwachten we een aanzienlijke stijging van de goederentrafiek met Duitsland. De huidige cijfers tonen aan dat onze inspanningen om nieuwe intermodale oplossingen uit te werken om op een duurzame manier aan deze groei tegemoet te komen, hun vruchten afwerpen.”

90 miljoen ton in 2030

Experts verwachten dat de trafiek met Duitsland stelselmatig zal toenemen, en stellen in 2030 een jaartrafiek van 90 miljoen ton voorop. Daarom focust het Havenbedrijf zich op de uitbreiding van intermodale transportverbindingen en de ontwikkeling van regionale hubs waar geconsolideerde goederenstromen verder inlandwaarts kunnen worden getransporteerd. Een open internationale oproep om bijkomende spoorproducten te ontwikkelen met financiële steun van het Havenbedrijf, resulteerde eerder dit jaar in nieuwe shuttleverbindingen via het spoor naar de Rijn/Main- en Rijn/Ruhr-regio.

Rechtstreekse spoorverbinding Beieren?

In samenwerking met het Logistics Competence Centre in Prien onderzoekt het Havenbedrijf Antwerpen of er bij de klanten in Beieren en Antwerpen interesse bestaat in een dagelijkse, rechtstreekse goederentrein tussen de haven van Antwerpen en München of andere industriële en logistieke centra in Beieren.
 

Schrijf je in voor de Sustainability Award!

Werkt je bedrijf actief mee aan een meer duurzame haven? Ding dan mee naar de Sustainability Award 2018 en zet jouw project in de kijker!