Containerbinnenvaart: de krachten worden gebundeld

publish date
20/04/2018

Alle betrokken stakeholders in de haven van Antwerpen ondertekenden een routeplan om de afhandeling van de containerbinnenvaart structureel te optimaliseren en verder uit te bouwen. Daarvoor zijn concrete acties gedefinieerd die in een implementatieplan werden gegoten. 

Binnenvaart

Hiermee bevestigen de partijen niet alleen het eerder aangegane engagement maar worden er structurele en vooral werkbare oplossingen uitgewerkt voor de duurzame groei van zowel de containerbinnenvaart als van de haven van Antwerpen.

Stevige voorbereiding

In de lente van 2017 zorgden de snel groeiende volumes en de almaar grotere zeeschepen voor een piekbelasting op de terminals, met verhoogde wachttijden voor de containerbinnenvaart tot gevolg. Tijd voor actie. Met de steun van de betrokken maritieme terminals, de barge operatoren, rederijen, verladers, expediteurs, NxtPort, CEPA, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Waterweg, Alfaport-Voka en het Havenbedrijf Antwerpen werd een intentieverklaring ondertekend (6 juli) om de afhandeling van de containerbinnenvaart te ondersteunen. Om deze intentieverklaring om te vormen tot een concreet actieplan, gedragen door alle partijen, werden thematische werkgroepen opgestart sinds september. Alles samen hebben ongeveer 40 workshops plaats gevonden.

“De financiële en operationele investeringen waartoe alle partijen zich engageren weerspiegelen het belang dat de stakeholders hechten aan een vlotte af- en aanvoer van goederen naar het hinterland via de binnenvaart. Deze vervoersmodus is een cruciale speler in zowel het economisch, duurzaam als mobiliteitsvriendelijk model dat de haven van Antwerpen nastreeft. Ik wil dan ook alle betrokken partijen bedanken voor hun volgehouden inzet, hun expertise en het uiteindelijke resultaat. Dit is een uitstekend en toekomstgericht plan waar de volledige haven- en binnenvaartgemeenschap wel bij vaart.”

aldus Jacques Vandermeiren CEO van het Havenbedrijf.

 

Concrete invulling

De afspraken draaien om drie grote pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering.

Het samenspel van al deze maatregelen moet de containerbinnenvaart in de haven van Antwerpen een nieuw elan geven en de beoogde efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners realiseren.

  • Planning en samenwerking

De samenwerking tussen de partijen wordt versterkt door een meer gestructureerd en transparant planningsproces. Dit zorgt voor meer betrouwbaarheid in de afhandeling.

Acties :

  1. Engagement van de terminals voor minimale afhandelcapaciteiten voor de containerbinnenvaart. Scherpere planningsafspraken door de hele keten, ondersteund door BTS  (Barge Traffic System).
  2. Een gecentraliseerde lichterplanning.  De drie grote terminals, PSA, MPET en DP World, doen een grootschalige proef om de lichterplanning samen en havenbreed aan te pakken, wat de hele planningscyclus voor alle partijen zal vereenvoudigen en optimaliseren. Dit nieuwe en unieke initiatief wordt eerst getest in een pilootproject (vanaf september) en zal na positieve evaluatie verder gezet worden. 
  3. Samenwerking tussen de barge operatoren om hun planning te optimaliseren  (vanaf juni).
  • Bundeling van volumes

Door de bundeling van volumes kunnen de ‘call sizes’ van de barges op de maritieme terminals verhoogd worden. Dit is belangrijk om de groei van de haven duurzamer te maken. Ook hier wordt geopteerd voor een proefperiode vanaf oktober. Tijdens de proef wordt de minimum call size gezet op 30 containers per aanloop. Om de binnenvaart te helpen bij de conversie naar grotere calls, hebben de  Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen een tijdelijk en uitdovend pakket van operationele en financiële ondersteuningsmaatregelen voorzien.

  • Digitalisering

Digitalisering en centralisatie van gegevens maakt een meer proactieve planning en opvolging mogelijk. NxtPort neemt hierin de leiding en zal enkele nieuwe digitale toepassingen invoeren en bouwen. Centraal hierbij staat het vroeger delen van informatie, waardoor alle partijen efficiëntiewinsten kunnen realiseren.

Daarnaast worden nog een aantal randvoorwaarden onderzocht op korte en middellange termijn. Een voorbeeld hiervan is het opvangen van de tekorten bij de havenarbeiders. Cepa levert hier extra inspanningen door o.m. havenarbeiders versneld op te leiden. Een andere focus is de ‘dedicated lichtercapaciteit’ op de maritieme terminals. Antwerp Gateway start hiervoor met een nieuwe aanbouw. (zomer 2018).

Alle partijen hebben zich ook geëngageerd om hun eigen organisaties / bedrijven tijdig voor te bereiden op de geplande veranderingen. Dit vergt personeelsopleidingen, aanpassing van IT-systemen en een uitgebreide interne communicatie binnen de organisaties/bedrijven.

Informeren en engageren

Om de stakeholders in het achterland eenduidig te informeren over de acties en de wijzigingen, zullen er op korte termijn drie regionale infosessies worden georganiseerd.

Opruimactie Galgeschoor kick-off voor port cleanup

De opruimactie van het Galgeschoor in de Port of Antwerp is dé kick-off van de Port clean-up actie.