Carloop: Europees voorbeeld autorecyclage

publish date
05/10/2017

Europese tweedehandswagens krijgen via de haven van Antwerpen een tweede, derde, vierde en vijfde leven in West-Afrika. Maar eenmaal de auto’s definitief de geest hebben gegeven, hield het daar op. Met Carloop start het Havenbedrijf Antwerpen een proefproject om de bruikbare onderdelen van de auto’s terug op te halen en hier te recycleren.

Carloop

Circulaire economie met autowrakken

Wagens kunnen tot 97 % gerecycleerd worden door de onderdelen een nieuw leven te geven of ze te gebruiken als grondstoffen voor nieuwe producten. Carloop zorgt ervoor dat de bruikbare onderdelen in Benin (de draaischijf van tweedehandswagens in West-Afrika) door lokale medewerkers gesorteerd worden en verscheept naar Antwerpen. Vervolgens worden ze hier door gespecialiseerde firma’s gerecycleerd.

Het pilootproject ging op 1 juli van start en heeft een looptijd van één jaar. Andere partners in dit project zijn Campine Recycling, Galloo Recyclage, Toyota, Agoria, Febelauto, Worldloop en OVAM.

Kris De Craene: ‘Het is de bedoeling dat we op basis van de haalbaarheidsstudie en hetgeen we zullen leren uit dit pilootproject, na afloop de nodige structurele partners bij elkaar brengen en te bekijken hoe we dit verderzetten.’

De uiteindelijke bedoeling is om vanuit Vlaanderen een ontluikende internationale kringloopeconomie voor uitgevoerde tweedehandswagens tot stand te brengen.

Europees level playing field

Een tweede doelstelling van dit project is om de illegale export van wrakken op Europees niveau te harmoniseren. Sinds 2012 hanteert de haven van Antwerpen een strenge regeling op de export van tweedehandswagens: enkel voertuigen die een positieve keuring hadden doorstaan, kwamen in aanmerking. Dit zorgde ervoor dat de trafiek van het aantal tweedehandswagens daalde van 547.172 in 2012 naar 307.300 in 2015. Tot dusver is het onduidelijk of dit een effectieve daling is van het aantal tweedehandswagens die vanuit Europa worden verscheept, dan wel of deze ‘wrakken’ een andere weg (lees: andere haven) hebben gevonden.

Carloop wil met dit project tegelijkertijd ijveren voor een betere Europese definitie van tweedehandswagens, een betere tracing van de wagens realiseren en pleiten voor uniforme normen in alle Europese havens.

Opruimactie Galgeschoor kick-off voor port cleanup

De opruimactie van het Galgeschoor in de Port of Antwerp is dé kick-off van de Port clean-up actie.