Werken in de haven

De haven van Antwerpen toont hoge en stabiele tewerkstellingscijfers. In de haven zelf zijner 60.656 voltijdse jobs. Nog veel meer mensen worden indirect tewerkgesteld dankzij de activiteiten in de haven. Die 142.348 voltijdse jobs zijn goed voor 6,5% van de tewerkstelling in Vlaanderen en 3,7% van die in België. De meeste tewerkgestelden wonen in de buurt van de haven. Het grootste aantal medewerkers (16.000) woont in Antwerpen zelf, daarnaast wonen ze vooral in Oost-Vlaanderen, de rest van de provincie Antwerpen en de Zuid-Nederlandse regio. 

Om tewerkstelling in de haven verder duurzaam te laten groeien, heeft de havengemeenschap aandacht voor:

 • veiligheid (voor minder arbeidsongevallen),
 • betrokkenheid van werknemers (voor een marktconform salaris en andere aantrekkelijke voordelen)
 • diversiteit (culturele achtergrond, man-vrouw-verhouding, nieuwkomers ...)
 • opleidingen en competentieontwikkeling
 • oplossingen voor woon-werkverkeer
 • activering van werkzoekenden voor knelpuntberoepen
 • loopbaanzekerheid
 • sociale tewerkstelling

Invulling van knelpuntvacatures

Meer dan 6 op 10 medewerkers in de haven van Antwerpen hebben een opleidingsniveau van hoogstens secundair onderwijs. Dat creëert dus veel jobmogelijkheden voor mensen met dit profiel. De haven is voortdurend op zoek naar logistiek talent. Elke dag komen er veel knelpuntvacatures bij. Talentenstroom verbindt werkzoekenden en werkgevers met elkaar binnen de logistieke sector. Dit initiatief biedt een helder overzicht van de beschikbare jobs, ondersteunt werkzoekenden en bedrijven en organiseert opleidingen door partners om in deze sector te stappen.

Loopbaanzekerheden

Mensen willen aan de slag blijven. Vroeger kozen ze daarom voor een lange carrière bij één bedrijf. Vandaag verzekeren werknemers zich van een job door breder te kijken: door kansen te zoeken binnen een bedrijf maar ook binnen een ander bedrijf in dezelfde sector. De haven biedt zo de ideale omgeving aan gespecialiseerde werknemers (bv. in logistiek, overslag, petrochemie ...) om een leven lang professioneel actief te blijven.

Sociale tewerkstelling

De sociale economie biedt kansen aan mensen uit kansengroepen. Het rendement van ondernemingen in de sociale economie is niet louter financieel maar ook maatschappelijk. Verschillende bedrijven geven daarvan mooie voorbeelden:

 • Van Moer heeft jobs voor mensen met een fysieke beperking;
 • Katoen Natie werft actief medewerkers aan die wat ouder zijn, die nog niet zo goed het Nederlands beheersen, die laaggeschoold zijn, ...;
 • BASF ondersteunt studenten die als eerste van hun familie de stap naar het hoger onderwijs zetten, om zo sociale ongelijkheid aan te pakken.

Samenwerken met ondernemingen in de sociale economie, bijvoorbeeld door een samenwerking of uitbesteding, kan ook. Maatschappij Linkerscheldeoever werkt bijvoorbeeld geregeld samen met bedrijven uit de sociale economie voor groenonderhoud en recepties.

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!