Wegvervoer

Wegtransport blijft een belangrijke transportmodus voor veel bedrijven. We blijven combinaties met andere vormen van transport stimuleren en zoeken manieren om deze logistiek te optimaliseren. Als belangrijk logistiek knooppunt in de Belgische (en Europese) economie, nemen we onze verantwoordelijkheid om het congestieprobleem en de impact op milieu en samenleving aan te pakken.

Spreiding van het wegvervoer is ook belangrijk. Met Deurganckdok-around-the-clock zetten we daarop in. De containerterminals aan het Deurganckdok zijn 24 uur per dag, van maandag- tot zaterdagochtend geopend. Daarmee stimuleren we meer vrachtwagens om ’s nachts te rijden. Verder hebben verschillende bedrijven zich geëngageerd om dit initiatief ook te promoten bij klanten, leveranciers en andere betrokken partijen. Dat in de Liefkenshoektunnel tussen 22u en 6u de toltarieven 75% lager zijn, is een extra stimulans.

Daarnaast zijn er verschillende andere initiatieven. Zo is het belangrijk om zo weinig mogelijk vervuilende voertuigen de baan op te sturen:

  • De lading van vrachtwagens wordt geoptimaliseerd. Zo rijden er minder vrachtwagens (gedeeltelijk) leeg over de wegen.
  • We promoten de combinatie met spoor en binnenvaart.
  • We faciliteren samenwerkingen tussen bedrijven op vlak van mobiliteit.

De efficiënte doorstroming van verkeer binnen het havengebied wordt verbeterd door geoptimaliseerde infrastructuur, de truck2port-app (vanaf het najaar van 2017), de website met live-verkeersinformatie. We stimuleren bovendien de keuze voor schonere vrachtwagens.

Het Havenbedrijf denkt graag mee met bedrijven en mensen uit de omgeving om de beste mobiliteitsoplossing te vinden. Daarom organiseert het regelmatig dialoogsessies. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Opruimactie Galgeschoor kick-off voor port cleanup

De opruimactie van het Galgeschoor in de Port of Antwerp is dé kick-off van de Port clean-up actie.