Waterkwaliteit

Goede waterkwaliteit is belangrijk, voor zowel de planten en dieren als de bedrijven in de haven. Water is namelijk dé belangrijkste troef van een haven en haar omgeving. De haven van Antwerpen heeft haar succes dan ook te danken aan de Schelde. Daarom verbetert Port of Antwerp de waterkwaliteit in de dokken.

We ondernemen verschillende acties, gericht op het voorkomen van vervuiling en het opruimen van afval en plastics om fauna, flora en onszelf te beschermen. We innoveren voortdurend met het oog op een schonere haven en een betere waterkwaliteit.

De haven van Antwerpen …
 
… voorkomt vervuiling

 • Operation Clean Sweep is een internationaal plan van aanpak dat gesteund wordt door PlasticsEurope. Het programma wil voorkomen dat plastic afval in zeewater terecht komt.  
   
 • Samen met Plastics Europe, essenscia en Voka Alfaport startte Port of Antwerp het Zero Pellet Loss-platform. Dit platform ondersteunt opruimacties in het havengebied en geeft invulling aan een concreet actieplan om verlies van pellets tot een absoluut minimum te beperken. Met behulp van wekelijkse monitoringacties brengen we in kaart waar er vervuiling optreedt, zodat de oorzaak kan worden aangepakt.

… ruimt afval op en beschermt

 • Het Galgeschoor is een indrukkend stukje schorrengebied van ruim 100 hectare. Dit natuurgebied wordt door de Schelde elke 12,5 uur overspoeld door brak water en helaas ook door drijvend afval. Dankzij de Port Clean-Up campagne komen jaarlijks enkele honderden enthousiaste vrijwilligers samen om zwerfvuil in de omgeving op te ruimen. 
   
 • Plastics horen niet thuis in de Schelde of in de natuur. Daarom ligt in het Doeldok plasticvanger ‘Patje Plastic’. Zijn drijvende arm van 100 meter lang en 1,5 meter diep, duwt zwerfvuil naar een grote afvalbak. Daar scheidt een reeks filters het grotere van het kleinere afval. ‘Patje Plastic’ heeft geen elektriciteit nodig, maar werkt op wind-, golf-, en zwaartekracht.
   
 • Paletten, koelkasten, tractorbande, scheepstouwen, fietswrakken, … Er komt heel wat afval in de Schelde terecht. Regelmatig gaat drijfvuilboot Condor op pad om zwerfvuil en sluikstort uit het water te vissen. 
   
 • Waar ooit het vuilste stukje van de Antwerpse haven was, komt een natuur- en recreatiegebied waarvan iedereen kan meegenieten. De site Fort Filips wordt volledig gesaneerd, waardoor de biodiversiteit terug in evenwicht gebracht wordt.
   
 • Het opschuren van gladde kaaimuren creëert veilige schuilplaatsen voor kleine waterdiertjes. Om ervoor te zorgen dat vissen in de haven zich ook voortplanten, is een ‘paaizone’ voorzien aan de Lilloburg. Dat is een veilige plaats waar vissen ongestoord hun eitjes kunnen leggen. De vissen zwemmen door een buis in de kaaimuur naar de paaizone. Eenmaal de vissen groot genoeg zijn, zwemmen ze naar de haven en de Schelde. Zo beschermen en stimuleren we het leven in de Antwerpse wateren. 

… innoveert

 • In de dokken baggeren we vervuild slib en verwerken we dit op een duurzame manier zodat dit hergebruikt kan worden. Het verwijderen van de zogenaamde TBT-specie heeft een grote positieve impact op de waterkwaliteit in de dokken. De haven van Antwerpen is de enige haven in de wereld die dit baggerslib niet enkel verwijdert, maar ook duurzaam verwerkt. 
   
 • In samenwerking met UAntwerpen plaatsen we in 2021 slimme watersensoren in de haven. Dat maakt het makkelijker om op verschillende plaatsen en dieptes de waterkwaliteit te controleren. Zo zijn we in staat de oorzaak van vervuiling sneller te vinden en op te lossen.
   
 • Port of Antwerp zet in op slimme onderwatercamera’s. Deze detecteren wat er allemaal op de bodem van de dokken ligt. Dit afval wordt vervolgens gericht verwijderd.
   
 • In de Antwerpse dokken worden drones ingeschakeld om olievlekken op het dokwater op te sporen. De dronevluchten worden uitgevoerd door European Maritime Safety Agency (EMSA) en onderzoekers van UAntwerpen analyseren het beeldmateriaal, zodat de olie snel kan worden opgeruimd in geval van olie-incidenten. In de toekomst starten we ook met detectie van drijfafval en plastiek door middel van drones. 
   
 • De Nul-o-Plastic verwijdert miljoenen plastic korrels in het Galgeschoor. Envisan ontwikkelde in samenwerking met Port of Antwerp een innovatieve stofzuiger die plastic pellets uit de havennatuur weghaalt. Zo wordt de historische vervuiling aangepakt, zonder het natuurgebied te verstoren.
   

Waterbodem 

Wat kan je als bedrijf doen om de water- en waterbodemkwaliteit te verbeteren?

 • huishoudelijk afvalwater te zuiveren;
 • diffuse lozingen te vermijden;
 • afsluitmogelijkheden in het afwateringssysteem te voorzien, indien er iets misloopt;
 • waterverbuik te optimaliseren. 

Milieuvergunningen vereisen vaak aandacht voor waterkwaliteit. Lees hier meer over een degelijke behandelingsinstallatie voor afvalwater.

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!