Veiligheid voor werknemers en omwonenden

Veiligheid is prioriteit voor de haven van Antwerpen. Of je er nu komt werken, op bezoek komt of in de buurt woont, we nemen heel wat maatregelen om risico’s te beperken. Naast verkeersveiligheid  en veiligheid op de werkvloer denken we ook aan andere vormen van bedreigingen voor de veiligheid van iedereen in en rond de haven. 

Dat is een bijzondere uitdaging: de haven ligt immers in dichtbevolkt gebied, in verschillende bedrijven zijn complexe processen aan de gang èn er is veel logistieke beweging. Toch sparen onze specialisten op het terrein geen moeite om je veiligheid te bewaken en focussen ze daarbij in de eerste plaats op preventie. 

Sociale controle binnen het buurtinformatienetwerk

Binnen het Buurtinformatienetwerk Haven Antwerpen geven bedrijven en havengebruikers verdachte of criminele situaties door aan de lokale autoriteiten, bijvoorbeeld bij een vermoeden van drugs- of mensensmokkel, ladingsdiefstal of illegaal transport of trafiek. Zo kunnen de politie, het gerecht en de douane sneller reageren. De 700 leden van verschillende bedrijven binnen het netwerk worden ook geïnformeerd over meldingen en preventie.

Controle op goederen(stromen)

De International Ship and Port Facility Security (ISPS) bepaalt de regels voor de beveiliging van haventerminals en internationale zeevaart. D   aarnaast investeren we in veilige, slimme digitale technologie, zoals voor de efficiënte afhandeling van containers. De Havenkapiteindienst - Veiligheid en Beveiliging (HKD/VB) van het Havenbedrijf verbindt alle initiatieven met elkaar. Hier worden kennis en expertise uitgewisseld en wordt samenwerking gestimuleerd. Dat geeft de HKD/VB een sleutelpositie in het veiligheidsnetwerk van de haven. De beveiligingsmaatregelen en intense samenwerking maakt de haven minder kwetsbaar voor terroristische plannen, die werknemers en omwonenden in gevaar kunnen brengen.

Calamiteiten

Jaarlijks varen gemiddeld meer dan 14.000 zeeschepen en 57.562 binnenschepen onze haven in en uit, ook om chemische stoffen te laden en te lossen. Dat vraagt aandacht voor lekkages van schadelijke stoffen. Is er toch een geval van olievervuiling, dan handelen we snel: een snelle indamming van een olievlek en een correcte reiniging van de bevuilde structuren, steigers en het wateroppervlak. Voor dit en andere types incidenten is ons personeel optimaal getraind en zijn gecoördineerde en geoefende rampenplannen voorzien.

Toch een incident?

Je ziet iets verdachts? Je maakt je grote zorgen? Contacteer 24/7 brandweer, ambulance en politie via 112 of deze app. Je kan ook de permanentie van de Havenkapiteindienst - Veiligheid en beveiliging verwittigen.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Je ontdekt de winnaar van de Port of Antwerp Sustainability Award 2021 op 21 juni.