Veiligheid

In de haven moet elke werknemer in een veilige omgeving kunnen werken. Het aantal werkongevallen op het werk neemt elk jaar af, maar investeringen blijven nodig. In 2014 lanceerden we een ambitieus veiligheidsplan. Tegen 2020 moet het aantal arbeidsongevallen gehalveerd zijn. 

Het Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan omvat zeven actiepunten voor een veilige en gezonde werkomgeving:

  • De werkomstandigheden in de haven moeten veilig zijn;
  • Veiligheid is de taak van iedereen in een gedragen veiligheidscultuur;
  • Mens en machine worden zoveel mogelijk volledig gescheiden;
  • Het materiaal waarmee gewerkt wordt, moet veilig zijn;
  • Met supply chain-partners wordt ook samengewerkt zodat externe factoren bij arbeidsongevallen kunnen worden beheerst.
  • Veiligheid moet in de gemeenschap verweven zijn, voor een breder draagvlak en een hoger rendement van de inspanningen;
  • Met alle stakeholders wordt samengewerkt, om expertise en ideeën te delen en risico’s beter te leren inschatten. 

De verplichte opleidingen en EHBO-opleidingen die werknemers via de opleidingsinstituten kunnen volgen, dragen bij aan een grotere veiligheid van de werknemers. Dit is slechts één voorbeeld van de initiatieven die dit plan voor de preventie van arbeidsongevallen stuwen.

Wil je in je bedrijf werken aan een beleid en actieplan rond arbeidsongevallen?

Contacteer de specialisten van CEPA.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!