Veiligheid

In de haven moet elke werknemer in een veilige omgeving kunnen werken. Het aantal werkongevallen op het werk neemt elk jaar af, maar investeringen blijven nodig. In 2014 lanceerden we een ambitieus veiligheidsplan. Tegen 2020 moet het aantal arbeidsongevallen gehalveerd zijn. 

Het Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan omvat zeven actiepunten voor een veilige en gezonde werkomgeving:

  • De werkomstandigheden in de haven moeten veilig zijn;
  • Veiligheid is de taak van iedereen in een gedragen veiligheidscultuur;
  • Mens en machine worden zoveel mogelijk volledig gescheiden;
  • Het materiaal waarmee gewerkt wordt, moet veilig zijn;
  • Met supply chain-partners wordt ook samengewerkt zodat externe factoren bij arbeidsongevallen kunnen worden beheerst.
  • Veiligheid moet in de gemeenschap verweven zijn, voor een breder draagvlak en een hoger rendement van de inspanningen;
  • Met alle stakeholders wordt samengewerkt, om expertise en ideeën te delen en risico’s beter te leren inschatten. 

De verplichte opleidingen en EHBO-opleidingen die werknemers via de opleidingsinstituten kunnen volgen, dragen bij aan een grotere veiligheid van de werknemers. Dit is slechts één voorbeeld van de initiatieven die dit plan voor de preventie van arbeidsongevallen stuwen.

Wil je in je bedrijf werken aan een beleid en actieplan rond arbeidsongevallen?

Contacteer de specialisten van CEPA.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Opruimactie Galgeschoor kick-off voor port cleanup

De opruimactie van het Galgeschoor in de Port of Antwerp is dé kick-off van de Port clean-up actie.