Transformatie naar een Multi Fuel Port

De haven van Antwerpen is de vijfde grootste bunkerhaven ter wereld. Daarom kan ze een belangrijke rol spelen in transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen in de scheepvaart.

Port of Antwerp wil tegen 2025 transformeren naar een Multi Fuel Port, een haven waar naast de klassieke brandstoffen ook duurzamere alternatieve fuels aangeboden worden.

Concreet: 

  • Het integreren van methanol, waterstofgas en elektrische energie in de bunkermarkt
  • De bunkering van LNG versterken. Op dit moment wordt hiervan al jaarlijks zo'n 750 ton gebunkerd in de Antwerpse haven
  • Het conventioneel bunkeren transformeren tot een volwaardige havendienst door de introductie van een kwaliteitsvol licentiesysteem en digitalisatietraject.  

Volgende stappen

Op korte termijn kiezen we ervoor om methanol, waterstofgas en elektrische energie in de bunkermarkt te integreren. Van deze brandstoffen zijn er voldoende aanwijzingen dat ze opgepikt worden door de binnenvaart, shortsea- of diepzeevaart én dat ze onze duurzaamheidscheck kunnen doorstaan. Wat andere alternatieven zoals dimethylether, ammoniak, ethaan, ethanol, mierenzuur en LPG betreft, houden we de vinger aan de pols. We positioneren onszelf in een snel veranderende wereld en verwelkomen nieuwe ideeën, initiatieven en technologieën op het havenplatform.

Opruimactie Galgeschoor kick-off voor port cleanup

De opruimactie van het Galgeschoor in de Port of Antwerp is dé kick-off van de Port clean-up actie.