Sustainability update

Duurzaamheidsverslag in een nieuw jasje

Met het Sustainability trendrapport blijven we als havengemeenschap timmeren aan de weg naar een duurzame haven. Door de intensieve samenwerking met onze stakeholders slagen we erin transparant te rapporteren over onze gezamenlijke inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De Sustainability Award bekroont dan weer een project dat op een opmerkelijke manier bijdraagt aan dezelfde doelstelling. En we blijven innoveren.

Tijdens de Sustainability update op 26 oktober 2020 vertelden we je wat je kan verwachten van het vernieuwd Sustainability trendrapport en de volgende award in 2021. We informeerden je over ons plan van aanpak, en danken je voor jullie input. Hieronder vind je de Q&A uit het panelgesprek terug en kan je de opname van het webinar herbekijken. 

 

Q&A

Q: De haven van Antwerpen is grotendeels nog een petrochemische cluster die afhankelijk is van de aanvoer van fossiele brandstoffen. Hoe zien jullie dit evolueren naar een koolstofarme economie die minder afhankelijk wordt hiervan?

A: Via tal van projecten zetten we de transitie in naar een circulaire economie en naar een nieuw energiesysteem (hernieuwbare energiebronnen, verhogen energie-efficiëntie, betere afstemming van vraag-aanbod). De geïntegreerde chemie- en energiehub in onze haven speelt een erg belangrijke rol in deze transitie. Samen onderzoeken we in het project Antwerp@C hoe we CO2 kunnen afvangen, transporteren en herbruiken om er opnieuw brandstoffen of feedstock van te maken voor. Met onze power-to-methanoldemoplant, die in 2022 wordt gebouwd in samenwerking met verschillende partners, willen we alvast tonen dat het kan. Met afgevangen CO2 en groene waterstof zal daar duurzame methanol worden geproduceerd, een essentiële grondstof voor de chemie. Heel wat chemiebedrijven voeren intussen ook proefprojecten uit rond chemische recyclage. Er zijn namelijk technische grenzen aan mechanische recyclage. Door in te zetten op chemische recyclage kunnen veel meer kunststoffen (zoals bv. dunne plasticfolies) worden gerecycleerd. Tot slot onderzoeken we via de waterstofcoalitie samen met heel wat partners hoe we groene waterstof kunnen produceren, transporteren en opslaan. Wil je meer te weten komen over deze projecten en wie eraan meewerkt? Neem dan zeker eens een kijkje op deze webpagina: https://www.portofantwerp.com/nl/klimaatactie.

 

Q: Hoe aligneert jullie plan met de milieustrategie van Vlaanderen en in extenso Europa?

A: Het spreekt voor zich dat ons duurzaamheidsbeleid en onze transitieprojecten passen binnen het Vlaamse en Europese milieu- en klimaatbeleid. Meer zelfs, we geloven dat we als Haven van Antwerpen over heel wat hefbomen beschikken (zie vorige vraag) en een sterke partner zijn van de Europese Unie om onze gemeenschappelijke ambitie richting klimaatneutraliteit waar te maken en vorm te geven. Concreet spoort onze portfolio van transitieprojecten heel nauw met de Vlaamse relanceprioriteiten in september gecommuniceerd als “Vlaamse Veerkracht” én met de prioriteiten die de EU naar voor heeft geschoven onder de nieuwe Recovery and Resilience Facility, die de relance van de Europese economie moet ondersteunen in lijn met de ambities van de Green Deal. Wij maken ons dan ook sterk dat de Antwerpse haven en haar transitieprojecten een sleutelpositie kunnen innemen in het nationaal herstelplan dat in 2021 bij de Europese Commissie moet worden ingediend. Tegelijk steunt de EC vandaag al een aantal Antwerpse projecten via de reguliere subsidieprogramma’s.

 

Q: Is het Antwerpse havenplatform uniek in haar inclusieve approach rond sustainability? Hoe vergelijkt de Antwerpse approach zich tot andere havens?

A: We zijn zeker niet de enige haven die inzet op duurzaamheid. Ook de Havens van Rotterdam en Hamburg willen bijvoorbeeld een koploper zijn op dit gebied. Een aantal havens leggen de focus op klimaatactie, maar wij willen in onze oplossingen en projecten meteen naar het bredere plaatje kijken door niet alleen in te zetten op klimaatactie, maar ook op gezondheid, welzijn, lucht- en waterkwaliteit, waardig werk, innovatie, etc. Uiteraard is klimaatactie ook bij ons de topprioriteit. We beschikken over een aantal heel erg specifieke hefbomen die ons in staat stellen om een impactvolle rol te spelen in de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Zo bevindt de grootste geïntegreerde chemie- en energiehub van Europa zich in de haven van Antwerpen. Zij zullen, zoals eerder aangehaald, een cruciale rol spelen in deze transitie. Daarnaast loopt er meer dan 1000 km aan pijpleidingen doorheen het havengebied en we willen dat netwerk nog uitbreiden. Pijpleidingen zijn een duurzame transportmodus en ze zijn van essentieel belang voor het transport van CO2, groene waterstof, etc. We beschikken ook over het grootste on-shore windmolenpark van België. Tot slot zijn we de 5de grootste bunkerhaven wereldwijd. We proberen er dan ook voor te zorgen dat alternatieve brandstoffen zoals waterstof en methanol tegen 2025 beschikbaar zullen zijn in onze haven.

 

Q: Kan de link naar de initiatieven van AMS worden gedeeld?

A: Jazeker, je vindt hieronder meer informatie over de verschillende projecten en partnerships:

Proefproject 'New Work'
Naam: Michaël Geelhand de Merxem
Organisatie: The Beacon
Contact: michael@thebeacon.eu
Info: https://thebeacon.eu/newwork/

Circular Economy Commitment & Good Work Goals
Naam: Rozanne Henzen
Organisatie: Antwerp Management School
Contact: rozanne.henzen@ams.ac.be
Info: binnenkort verschijnt er meer informatie op de communicatiekanalen van AMS.

Logigrid
Naam: Eric Verlinden
Organisatie: VIL
Contact: Sophie Delannoy, sophie.delannoy@vil.be
Info: https://vil.be/project/logigrid/

Zero Pellet Loss
Naam: Charlotte Delvaux & Saskia Walraedt
Organisatie: PlasticsEurope & Essenscia
Contact: charlotte.delvaux@plasticseurope.org
Info: http://www.opcleansweep.eu/

Belgian Alliance for Climate Action
Naam: Marie Delvaulx
Organisatie: The Shift
Contact: Bart Corijn, bart.corijn@theshift.be
Info: https://theshift.be/nl/projecten/belgian-alliance-for-climate-action

 

 

Het verslag en de award zijn, net zoals bij de vorige edities, het resultaat van een samenwerking van het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka.

 

 

Sustainability Update

Duurzaamheidsverslag in een nieuw jasje! Benieuwd naar wat je kan verwachten van het vernieuwde Sustainability trendrapport en de volgende award? Herbekijk het webinar ‘Sustainability update’.