Spoorvervoer

Antwerpen is een van de meest belangrijkste Europese spoorhavens. Meer dan 20 miljoen ton goederen via het spoor vinden hun bestemming via het spoor. De Antwerpse haven wil meer goederenvervoer per spoor. Het is immers een efficiënt en veilig vervoersalternatief. En duurzaam: spoorvervoer verkleint de ecologische voetafdruk van een bedrijf. Daarom breiden we het spooraanbod uit: nieuwe verbindingen maken en bestaande te verbeteren. Dat initiatief ligt in de schoot van ‘Port of Antwerp Intermodal Solutions’ van het Havenbedrijf.

Capaciteitsuitbreiding

  • In december 2014 werd de Liefkenshoekspoortunnel, een 16,2 km lange verbinding tussen linker- en rechteroever van de Schelde, in gebruik genomen. Deze spoorverbinding heeft een capaciteit van 109 vrachttreinen per dag in beide richtingen. Het traject zorgt voor meer dan een half uur tijdswinst in vergelijking met de oude route via de Kennedyspoortunnel;
  • De spoortoegang tot de haven op de rechteroever zal de komende jaren verder verbeteren, onder meer met een fly-over, voor ongeveer 30% extra capaciteit van het belangrijkste toegangsspoor;
  • Een nieuwe, tweede spoorontsluiting wordt geambieerd. Het definitieve ontwerp wordt de komende jaren vastgelegd;
  • De Vlaamse regering en de Antwerpse haven vinden het zeer belangrijk dat er opnieuw goederentreinen kunnen rijden over de IJzeren Rijn. Dit spoortracé verbindt de haven van Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied en is een optimaal alternatief voor de spoorlijn via Montzen en Aken: een kostenefficiënte verbinding met de belangrijkste Duitse en Centraal-Europese regio’s;
  • De hoofdspoortoegang wordt aangepast. Een nieuwe ongelijkgrondse kruising in Ekeren-Oude Landen verhoogt de capaciteit van dit spoor met 30%: 470 in plaats van 340 treinen op 24 uur;
  • We werken nauw samen met de achterlandhubs in Genk, Grobbendonk, Luik, Brussel, Geleen, Duisburg. Vanuit deze knooppunten voor het spoorvervoer vertrekken grondstoffen en goederen naar consumptie-, productie- en verdeelcentra over heel Europa.

Intermodal Solutions

Een grote troef van de haven van Antwerpen is haar centrale inlandse ligging. De haven wil de voorkeurshaven voor alle verladers zijn. Port of Antwerp Intermodal Solutions reikt concrete oplossingen aan om de connectiviteit met het achterland nog beter te maken: snellere en slimmere verbindingen, nieuwe doelregio’s. Dit samenwerkingsverband is een neutrale servicedesk en contactpunt voor je vragen en ideeën rond intermodale mogelijkheden of bundeling van transport. Daarnaast kan Intermodal Solutions intermodale projecten financieel faciliteren. Zo worden onder meer de spoorverbindingen in de Rijnregio, naar Parijs en Oost-Europa en in Bavaria en Zuid-Nederland ondersteund.

Een vraag of idee? Contacteer Intermodal Solutions.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!