Natuurontwikkeling

De haven van Antwerpen heeft naast een economische ook een belangrijke ecologische waarde, hoe verrassend dat ook mag klinken. Het havengebied is voor een groot deel gelegen in of grenst aan waardevolle, speciale beschermingszones, zoals de schorren en polders van de Beneden-Schelde, de Kuifeend, de Blokkersdijk en het Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 

De natuur in en rond de haven herbergt zeldzame dieren en unieke plantensoorten die hier prima gedijen omdat hier zoet en zout water samenkomen, omdat dankzij zandopspuitingen op andere plaatsen bijkomende habitats gecreëerd worden, omdat hier hoge en open gebouwen staan die interessant zijn als broedplaats. De zorg voor natuur in de haven heeft alvast effect: Natuurpunt bevestigt bijvoorbeeld dat binnen en rond de haven de grootste diversiteit aan vogels in Vlaanderen te vinden is.

Meer over hoe je de verschillende natuurgebieden kunt ontdekken en verkennen, vind je hier.

Samenwerking voor groene plannen

Havenbedrijf Antwerpen werkt samen met de Vlaamse overheid en partners zoals Natuurpunt om fauna en flora voldoende kansen te geven, in een netwerk van ecologische infrastructuur binnen en rond de haven. Ook partners als de Maatschappij Linkerscheldeoever en Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zaten mee rond de tafel toen duidelijke ambities werden uitgetekend. Immers, de ontwikkeling en groei van de haven moeten hand in hand kunnen gaan met de kansen voor natuurlijke zones met bijzondere dieren en planten.

In 2000 ondertekenden Natuurpunt en de Antwerps haven de grondvesten van 'Antwerpse Haven Natuurlijker'. In totaal moet meer dan 600 hectare onder de vorm van een netwerk van ecologische infrastructuur worden gerealiseerd in het havengebied. Zo wordt leefgebied gecreëerd voor de bescherming of duurzame instandhouding van 90 soorten waardoor overige ruimte in het havengebied gevrijwaard wordt voor economische ontwikkeling. Dit netwerk verbindt met corridors en stapstenen enkele grotere natuurkerngebieden die de thuishaven vormen van vele Europees beschermde vogelsoorten.

Bedrijven verwelkomen natuur

Meer en meer bedrijven zien natuurontwikkeling niet langer als een bedreiging voor hun economische activiteiten. Ze willen zelfs hun steen bijdragen aan natuurontwikkeling.

  • Saint-Gobain beschikt over een wadi waarmee ze het water van de parking opvangen en laten infiltreren in de bodem. Zo zorgt het bedrijf voor een mooie overgang tussen natte en droge vegetaties. Met de jaren is deze wadi uitgebreid met aangeplante bomen en struiken, een bijenkast en een valkenkast.
  • Lanxess doet extra inspanningen voor verschillende zwaluwsoorten: vaste kunstnesten aan de onderkant van silo’s, open poorten waardoor zwaluwen kunnen binnenvliegen om nesten te maken in een opslagplaats, zandhopen zo voorzichtig mogelijk aansnijden tijdens het broedseizoen ...
  • Ook bij Molenbergnatie zijn zwaluwen welkom. In de nieuwe opslagloods heeft het bedrijf 300 ingebouwde nestkasten voorzien.

Wenst je bedrijf bij te dragen aan de bescherming van unieke soorten planten en dieren in de haven?

Bekijk de brochure rond het soortenbeschermingsprogramma

Contacteer ons 

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!