Mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt in een duurzame haven. De vele wegenwerken in en rond Antwerpen maken dat nu zeker actueel. Die hebben immers een impact op het woon-werkverkeer en het vrachtvervoer.

Een veilige en bereikbare haven, dat willen we. Om voor werknemers de haven makkelijk bereikbaar te maken, zijn er verschillende initiatieven:

  • Promotie van alternatieven voor woon-werkverkeerverkeer via sensibiliseringscampagnes, ondersteuning bij de organisatie, infrastructuur. We zetten bijvoorbeeld in op verzorgde en goed onderhouden fietspaden, carpoolen en uitbreiding collectief vervoer voor woon-werkverkeer, watermobiliteit (zoals de Waterbus en de veerdiensten), mobiel werken …;
  • Meer communicatie tussen verschillende partijen, bv. overleg in aanloop naar wegenwerken, om samen te zoeken samen naar oplossingen voor een bereikbare haven. We organiseren op regelmatige basis dialoogsessies voor de havengemeenschap met diverse partners (VOKA Alfaport, AWV, BAM, Stad Slim naar Antwerpen).

Voor transport van goederen focussen we onder meer op:

  • spreiding van het wegtransport, met initiatieven zoals Deurganckdok around the clock;
  • realtime informatie, o.a. via dynamic traffic management verkeersborden of sociale media;
  • de modal shift: meer transport via binnenvaart, spoorverbindingen en pijpleidingen;
  • optimalisatie van de goederenstromen door transporten te bundelen, in plaats van gedeeltelijk lege vrachtwagens te laten rijden.

We denken graag mee met bedrijven die het transport van personen of goederen willen verduurzamen. De opties blijven elk jaar groeien, net als het aantal vruchtbare samenwerkingen. Neem gerust contact op als we kunnen meehelpen met het verduurzamen van de mobiliteit van jouw bedrijf of als je ideeën of vragen hebt.

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Je ontdekt de winnaar van de Port of Antwerp Sustainability Award 2021 op 21 juni.