Milieu

De Antwerpse havengemeenschap heeft aandacht voor de verschillende vormen van milieu-impact die de activiteiten in de haven kunnen hebben. We beperken samen actief overbelasting en vervuiling, en houden grote gebieden natuurgebied mee in stand. Bedrijven kunnen bovendien zelf hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van natuur in de haven.

Waardevolle natuur in de haven

De haven heeft honderden hectaren belangrijk en uniek natuurgebied, ongeveer 5% van het volledige havengebied. Zo’n 90 beschermde soorten planten en dieren vinden zelfs een veilige thuis in het havengebied, in een netwerk van ecologische infrastructuur. Bovendien pleiten we ervoor om bij het beheer van de riviermonding (het Schelde-estuarium) optimaal gebruik te maken van natuurlijke processen en de verschillende habitats te bewaken. Natuurgebieden worden, dankzij samenwerking met Natuurpunt, behouden, versterkt en verder ontwikkeld. Wil je de verrassende natuurgebieden in de haven ontdekken? Ontdek er hier meer over. 

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is, sinds gemeenschappelijke actieplannen vanaf 2008, sterk verbeterd. De zwaveldioxide- en stikstofoxide-uitstoot daalde. Meer details lees je hier. Sensibiliseringsacties zoals de Propere Lucht vergroeningscampagne toont dat we blijven inzetten op betere luchtkwaliteit voor iedereen in en rond de haven. Het havenbedrijf en andere bedrijven blijven verouderde installaties vervangen door emissiearme alternatieven.

Geluidsoverlast 

De geluidsbelastingskaart brengt in kaart hoeveel bewoners er aan een bepaalde belasting worden blootgesteld. Luide havenactiviteit willen we indien mogelijk ver genoeg van de bewoonde buurten inplanten, wanneer we nieuwe concessies toekennen. Elk bedrijf moet ook de wettelijke richtlijnen volgen inzake geluidsoverlast voor omwonenden. 

Bodemkwaliteit

Bedrijven, concessiehouders en het Havenbedrijf nemen preventieve maatregelen tegen bodemverontreiniging. Bovendien onderzoeken ze de kwaliteit van de bodem van de haventerreinen en saneren wanneer nodig.

Waterkwaliteit

In de Schelde zwemmen 64 vissoorten en ook de vispaaiplaatsen in de dokken doen het goed. We testen maandelijks de toestand van het water in alle dokken achter de sluizen. Meer gedetailleerde info lees je hier

Afval

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om afval te beperken en verstandig te verwerken. Zo vraagt het Havenbedrijf een verlaagde financiële bijdrage voor milieuvriendelijke schepen en streeft het naar ‘zero pellet loss’. Als er toch afval is, stimuleren we hergebruik, recyclage, energierecuperatie bij de verwerking ...

Energie

We stimuleren innovatie en investeringen in duurzame energie-opwekking , zoals door wind en zon. Samen met energiebesparing is dit zeer belangrijk in de Antwerpse haven. Zelf verbinden we ons ertoe om duurzame energie te  faciliteren en te werken aan een toekomstgericht energiebeleid.


Heb je vragen of klachten hierover? Contacteer ons gerust

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!