Luchtkwaliteit

De hoeveelheid stikstofoxide, zwaveldioxide en fijn stof beïnvloeden de luchtkwaliteit sterk. De vastgelegde normen voor Vlaanderen en Europa zijn een uitdaging voor bedrijven in de haven. De haven van Antwerpen ligt immers in een zeer dichtbevolkte regio, met een zeer dicht wegennet en vele industriezones.

Actieplan voor haven en stad

Al in 2008 ondertekenden alle betrokken partijen het 'Actieplan fijn stof en stikstofoxide in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen'. Voor de periode 2014-’18 vernieuwden we dit wegens succes.

In dit actieplan fijn stof en stikstofoxide staan actiepunten voor zowel de Vlaamse overheid, de havengemeenschap als de stad Antwerpen. 

  • Uitbouw van walstroomvoorzieningen, zodat binnenvaartschepen niet afhankelijk zijn van generatoren;
  • Financieel voordeel voor schepen met milieuvriendelijkere aandrijving;
  • Ondersteuning voor CLINSH (Clean Inland Shipping), voor meer milieuvriendelijke schepen;
  • Samenwerking met andere havens voor een betere luchtkwaliteit;
  • Ombouw van bestaande sleepboten naar milieuvriendelijke, bijvoorbeeld hybride sleepboten

Monitoring

Het effect van deze inspanningen wordt nauw opgevolgd en geactualiseerd. Sindsdien is de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Sinds 2013 worden de jaarlijkse normen voor stikstofoxiden en zwaveldioxide niet meer overschreden. De daling van de zwaveldioxide-uitstoot is onder andere te danken aan ontzwaveling, waarbij de zwavel uit de brandstof gehaald wordt voor de verbranding. Ook de uitstoot van fijn stof door industriële bedrijven en zeescheepvaart is sterk gedaald.

Wegtransport

Waar nog veel potentieel zit voor de vermindering van fijn stof, is het wegtransport. Daarom trachten we bedrijven te stimuleren in een transitie naar milieuvriendelijke motortechnologie of naar een combinatie van wegtransport met bijvoorbeeld spoorvervoer, binnenvaart of transport via pijpleidingen

De campagne ‘Propere lucht in de haven, daar gaan we samen voor’ promoot bijvoorbeeld vergroening van voertuigen, zowel van personenwagens als van vrachtwagens.

Bedrijven nemen initiatieven voor een schonere lucht, door alternatieven te zoeken voor de verbranding van fossiele brandstoffen. Enkele voorbeelden ter inspiratie:

  • Een publiek toegankelijk tankstation voor LNG en CNG, door ADPO;
  • Er zijn oplaadpunten voor elektrische voertuigen bij verschillende bedrijven;
  • Transport Joosen herbekeek het aantal kilometers dat gereden wordt zonder lading en verhuisde daarom naar het hart van het havengebied. Bovendien stimuleert dit bedrijf veilig en ecologisch rijden bij werknemers.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!