Leefmilieu

De havengemeenschap van Antwerpen is zich bewust van de impact die haar activiteiten hebben op de omgeving van de omwonenden. Daarom heeft de haven aandacht voor duurzame maatregelen. In logistiek en transport - de economische rol van de haven - maar ook in industriële productie. Zo wordt de belastende impact op milieu, klimaat en natuur beperkt.

Mobiliteit

We denken na over hoe we alle havenactiviteiten duurzamer kunnen maken, dus ook over het vervoer van goederen en mensen. Lees meer over onze duurzame acties en plannen rond goederenoverslag, transport in het voorland of het achterland of woon-werkverkeer.

Milieu

De Antwerpse havengemeenschap heeft aandacht voor de verschillende vormen van hinder die de activiteiten in de haven kunnen geven: luchtvervuiling, geluidsoverlast, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, geurhinder, afval ... 

Klimaat

Een CO2-arme economie, daar streeft de haven van Antwerpen naar. Dat is een uitdaging. Toch zijn onze inspanningen noodzakelijk. Kom hier te weten hoe we hieraan werken.

 

Stem mee voor de Port of Antwerp Sustainability Award 2018!

Voor de Sustainability Award 2018 zijn Ashland Specialities Belgium, BASF en CMB genomineerd. De vakjury koos deze projecten uit 17 inzendingen. Ook jij kan mee stemmen! De online voting loopt tot 19 november 2018.