Klimaatbescherming

Een CO2-arme economie, daar streeft de haven van Antwerpen naar. Dat is een uitdaging, want de activiteiten van de haven (de petrochemie, het vrachtwagentransport) genereren broeikasgassen. Toch zijn onze inspanningen noodzakelijk. We willen er actief aan meewerken om emissie te verminderen. 

Het Havenbedrijf ondertekende, samen met bedrijven en academici, een open brief waarin werd opgeroepen actie te ondernemen tegen de opwarming van het klimaat, in de aanloop naar de COP 21-klimaatconferentie in Parijs. COP21, oftewel het ‘Akkoord van Parijs’, heeft als doelstelling om:

 • De temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden en zelfs om na te streven om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C;
 • het verhogen van de capaciteit van landen om zich aan te passen aan klimaatopwarming (adaptatie) en het genereren van klimaatweerbaarheid;
 • de transitie te maken naar een CO2-arme economie;
 • klimaatfinanciering consistent te maken met de transitie naar deze CO2-arme en klimaatweerbare ontwikkeling.

Waarom een CO2-arme economie?

Een economie die het klimaat niet belast door een teveel aan CO2-uitstoot, heeft verschillende voordelen: 

 • beter bestand tegen crisissen, dus meer groeikansen en een groter concurrentievermogen, bijvoorbeeld bij bedrijven die afhankelijk zijn van olie;
 • meer ‘groene’ werkgelegenheid, door tewerkstelling voor mensen die duurzame installaties of processen bedienen;
 • stimulansen voor innovatie: creatieve en intelligente oplossingen in industriële activiteiten kennen andere toepassingen op kleinere schaal, bv. energie-efficiënte huizen, intelligente koelsystemen, elektrische auto’s ...

Groener transport

Heel wat inspanningen worden binnen de havengemeenschap geleverd:

 • ADPO vervangt de klassieke vrachtwagens door deels op gas rijden en minder lawaai maken. Dat geeft een besparing van 25% in brandstof en CO2-uitstoot en 90% minder milieuschade. Bovendien kan iedereen op het bedrijfsterrein gas tanken.
 • Bij Zuidnatie rijden de kaai-expediteurs rond met Fiat Ducato bestelwagens met CNG-motoren. Deze motoren hebben als voordeel dat ze amper fijn stof of andere schadelijke stoffen uitstoten. Daarnaast wordt bewust gekozen voor hybride vorkliften en bedrijfswagens.
 • PSA kiest voor elektrische auto’s en hybride straddle carriers.
 • Het Havenbedrijf Antwerpen vergroent de verplaatsingen van haar personeel: het verving het wagenpark grotendeels door milieuvriendelijkere wagens en stelt voor korte verplaatsingen dienstfietsen ter beschikking. Voor haar eigen vaartuigen kiest het Havenbedrijf voor ‘ecovaren’, wat leidt tot een brandstofbesparing van 5 à 15% op een totaal van 6 miljoen liter per jaar;
 • Bovendien gebruikt het Havenbedrijf zelf 100% groene stroom. Voor schepen voorziet het de mogelijkheid tot walstroom, waarbij een schip gebruikmaakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Zo hoeven ze geen dieselgeneratoren te laten draaien. Meer over energiekeuzes in de haven vind je hier.

Wat je zelf kan doen om het klimaat te beschermen? De experts van de Europese Commissie hebben deze tips voor je.

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!