Energie

De bedrijven in de haven en wijzelf zijn niet blind voor de wereldwijde schaarste van energie. Het klimaatverdrag van Parijs schrijft bovendien voor dat België enkele belangrijke doelstellingen haalt. Daar wil en moet de haven aan bijdragen, met beperking van energieverbruik, verhoging van de efficiëntie van energie en de transitie naar hernieuwbare energiebronnen.

We ondersteunen bedrijven door duurzame energie te faciliteren, bijvoorbeeld door hen te stimuleren een audit te laten doen, om hun energie-efficiëntie te meten en te bekijken hoe energie bespaard kan worden.

Daarnaast zetten we sterk in op leveringszekerheid van elektriciteit en gas, waarbij we zoeken naar het evenwicht op lange termijn tussen vraag en aanbod van energie. Het Havenbedrijf bouwt daarom een power-to-methanol-demonstratieplant. Die levert biobrandstoffen op. Deze nieuwe generatie biobrandstoffen zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vergroening van transport. En dit initiatief biedt een antwoord op de lokale vraag naar methanol als basismolecule voor de chemie.

Daarnaast zetten we sterk in op leveringszekerheid van elektriciteit en gas, waarbij we zoeken naar het evenwicht op lange termijn tussen vraag en aanbod van energie. Het Havenbedrijf bouwt daarom een power-to-methanol-demonstratieplant. Die levert biobrandstoffen op. Deze nieuwe generatie biobrandstoffen zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vergroening van transport. En dit initiatief biedt een antwoord op de lokale vraag naar methanol als basismolecule voor de chemie.

  Er gebeurt nog meer binnen de haven, binnen een toekomstgericht energiebeleid:

  • Inmiddels staat er al heel wat windmolens in het Antwerpse havengebied en er komen er nog bij;
  • ECLUSE  zet het proces ‘from waste to energy’ in de praktijk om. Nabijgelegen bedrijven gebruiken stoom, het bijproduct van Indaver/SLECO, voor verwarming van processen en kantoren; 
  • Methaan uit de Hoge Maey wordt gebruikt om de gebouwen van Amoras te verwarmen;
  • De petrochemische cluster verduurzaamt productieprocessen. De logistieke en maritieme sector herbekijken ook hun keuzes in de uitvoering van hun activiteiten.

  Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen