Economisch belang

Heel wat goederen die je dagelijks gebruikt, komen binnen via de haven. De haven investeert dan ook volop in duurzame ontwikkeling om economische groei mogelijk te maken en haar positie als kloppend hart van onze economie veilig te stellen. De haven van Antwerpen speelt immers een belangrijke rol in de economische welvaart van omwonenden, klanten en Vlaanderen. 


 

Direct en indirect zorgt de haven van Antwerpen voor veel werkgelegenheid: 61.000 jobs binnen het havengebied en 82.000 buiten het havengebied.

Daarmee is ze goed voor 6,1% van de Vlaamse tewerkstelling. 3,6% van de werkende Belgen heeft een job dankzij de haven van Antwerpen.

Volgens de jongste studie van de Nationale Bank (2015) is de haven van Antwerpen goed voor een totale toegevoegde economische waarde van bijna 19 miljard euro. Dat is 4,8% van het BBP van België en 8,3% van het BBP van Vlaanderen. Hier vind je meer cijfers over het economische belang van de haven

Ook voor de gemeenten in en rond de haven is er een financieel voordeel. Onderzoekers schatten dat de stad Antwerpen en alle randgemeenten zoals Beveren en Zwijndrecht samen 49 miljoen euro inkomsten ontvangen via belastingen.

Om de positie van wereldhaven te behouden, is voldoende ruimte voor containers noodzakelijk. De uitbreiding van die capaciteit is dus nodig. Daarbij verliezen we het belang van duurzaamheid niet uit het oog.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Je ontdekt de winnaar van de Port of Antwerp Sustainability Award 2021 op 21 juni.