Draagvlak bij omwonenden

De haven maakt deel uit van een grotere regio: van Vlaanderen, België en Europa. De havengemeenschap ambieert een gezonde relatie met de regio en maatschappij rondom. Dat wordt jaarlijks gemeten met de Draagvlakbarometer.

De Draagvlakbarometer peilt bij het brede publiek naar het imago van en de kennis over de haven, op vlak van people, planet, prosperity, peace en partnership. Zo onderzoeken we hoe mensen kijken naar het economische belang van de haven, de impact op natuur en milieu en de mogelijkheden voor toerisme en recreatie. 

We leerden hier alvast uit dat het publiek de Antwerpse haven ziet als de motor van economie en tewerkstelling. Maar ook dat mensen weinig weten over de talloze duurzame projecten in de haven, zoals het windmolenpark of de tweede spoortoegang. Iets om op in te zetten in onze dialoog met mensen uit de buurt. We informeren burgers bijvoorbeeld via sociale media, het magazine ‘Haven & Goed’, allerlei activiteiten,...

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Ontdek de winnaar van Sustainability Award 2018

CMB won met de Hydroville: het eerste passagierschip op waterstof, een brandstof van de toekomst. Ontdek hoe deze kleinschalige passagiershuttle als test dient om waterstoftechnologie op grote schaal toe te passen.