Circulaire economie

De haven van Antwerpen zet sterk in op de circulaire economie. Met zoveel bedrijven uit verschillende sectoren dicht bij elkaar, zijn er kansen zijn om transport en terreinen samen te gebruiken en om bijproducten en afvalstoffen van het ene bedrijf bij het andere te (her)gebruiken: restwarmte wordt verwarming, houtresten worden biomassa ... Een alternatief voor het lineaire take-make-dispose-model.

Als bijproducten en afvalstoffen worden ingezet als alternatieve grondstoffen (of ‘feedstock’), en machines of vervoersmiddelen worden gedeeld, dan spreken we van circulaire economie 

Een economisch systeem dat producten zo veel mogelijk hergebruikt en waardevolle stoffen zo weinig mogelijk vernietigt, dat is de circulaire economie (of ‘kringloopeconomie’). Dat is dus anders dan wat nu vaak gebeurt: grondstoffen worden omgezet in producten, en die producten worden aan het einde van hun leven vernietigd.

Daardoor is de impact op het klimaat veel kleiner. De circulaire economie is immers gebaseerd op het cradle-to-cradle-principe: de volgende generatie wordt niet belast met de gevolgen van de productie en consumptie van de vorige generatie. Daarnaast is er ook vaak een positieve impact op je bedrijfscijfer: de kosten voor inkoop en afval zijn lager.

Vlaanderen is internationaal koploper op het gebied van circulaire economie. En daarin speelt de haven van Antwerpen een rol.

Unieke mogelijkheden

In de haven vind je de grootste petrochemische cluster van Europa, veel afvalverwerkende bedrijven en heel wat opslagmogelijkheden. Een uitgelezen plek voor de circulaire economie, dus. Uit deze bedrijven komen immers restproducten van fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas. En andere (petrochemische) bedrijven kunnen daarmee aan de slag.

We stimuleren bedrijven om mee op de kar van een duurzamere industrie te springen, bijvoorbeeld binnen het samenwerkingsverband Catalisti, een initiatief van de federatie van de chemische industrie en life sciences, enkele leidende chemiebedrijven, de Vlaamse Overheid en VITO. Het doel is om innovaties rond duurzame chemie te versterken en versneld naar de markt brengen. Het platform was een schot in de roos: na 3 jaar tijd is reeds voor 9 patenten een aanvraagprocedure lopende.

Bedrijven die het voorbeeld geven:

  • Gyproc streeft naar de productie van gipskartonplaten die 100% recycleerbaar zijn. Het bedrijf let bovendien op ecologie en gezondheid, als de platen worden getransporteerd en geplaatst;
  • Qpinch toonde aan hoe de restwarmte van bedrijven in de haven gerecupereerd kan worden;
  • ECLUSE hergebruikt afval als brandstof voor een duurzaam warmtenet, waarbij een verbrandingsinstallatie stoom produceert voor 250 MW. Ecluse ontving voor zijn inspanningen de Sustainability Award 2016 in de haven van Antwerpen en de Belgian Energy and Environment Award for Sustainable Energy 2017;
  • BASF deelt zijn kennis over biologisch afbreekbare en gedeeltelijk bio-gebaseerde plastics voor wie bioafval wil gebruiken;
  • Vamoras maakte met baggerspecie de bakstenen die gebruikt zijn in het Havenhuis;
  • Het project Carloop haalt materialen en onderdelen van in Afrika afgedankte tweedehandsauto’s terug naar België te halen voor recyclage of hergebruik. Dit is een samenwerking van de recyclagebedrijven Campine en Galloo, Port of Antwerp International, Toyota Motor Europe, Agoria, Febelauto en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM);
  • De Belgian Scrap Terminal Groep maakt van afgedankte metalen en toestellen opnieuw grondstoffen. Als marktleider verwerkt Belgian Scrap Terminal elk jaar meer dan één miljoen ton metaal;
  • Methaan uit de Hoge Maey wordt gebruikt om de gebouwen van Amoras en Proviron te verwarmen.

Wil je uitzoeken hoe jouw bedrijf meer kan inzetten op hergebruik en samengebruik? Neem contact met ons op. We inspireren en adviseren graag.

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!