Bodemkwaliteit

In het havengebied vinden al decennialang logistieke en industriĆ«le activiteiten plaats. Sinds 1995 houden we het effect daarvan op de bodemkwaliteit nauwlettend in het oog. 

De haven heeft aandacht voor historisch aanwezige verontreiniging en voor potentieel nieuwe verontreiniging:

  • De Vlaamse bodemwetgeving vereist dat we risicogronden onderzoeken, mogelijke verontreiniging in kaart brengen en aanpakken.Bedrijven, concessiehouders en het Havenbedrijf saneren de bodem als dat nodig is. Uit de cijfers blijkt dat steeds meer gronden gesaneerd zijn en dat van steeds meer gronden in kaart is gebracht of extra maatregelen nodig zijn;
  • Bodembeschermende maatregelen voorkomen nieuwe verontreiniging. Als er toch nieuwe verontreiniging ontstaat, bijvoorbeeld door ongevallen of accidentele lozingen, volgt snelle actie.

Bedrijven werken mee aan betere bodemkwaliteit door te voldoen aan de regels in de wetgeving.

Informatie daarover en ondersteuning bij vragen kun je vinden bij OVAM  of de milieudienst van het Havenbedrijf.

Aarzel niet, mogelijke verontreiniging wordt best zo snel mogelijk aangepakt. Dat beperkt schade voor milieu, mensen en je bedrijf.

Wil je een schademelding doen?

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!