Beveiliging

Veiligheid in de haven, dat omvat ‘safety’ én ‘security’. Want alleen zo creëert de haven vertrouwen bij bedrijven, hun klanten en de leefgemeenschap rond de haven. Heel wat mogelijke dreigingen en de complexe territoriale ligging van de haven vereisen dat alle (private en publieke) actoren zich verenigen voor een integrale en geïntegreerde beveiligingszorg.

Havenkapiteindienst

De afdeling Havenkapiteindienst - Veiligheid en Beveiliging (HKD/VB) van het Havenbedrijf kan al deze spelers verbinden met uitwisseling van informatie, kennis en expertise. Het is immers samenwerking tussen mensen die de basis vormt van een efficiënte en duurzame beveiliging. Vanuit zijn sleutelpositie, trekkende rol en profilering als internationaal betrouwbare partner, is het Havenbedrijf altijd op zoek naar mogelijkheden tot verbetering.

Beveiliging van goederen en de goederenstroom

De International Ship and Port Facility Security (ISPS) bepaalt de regels voor de beveiliging van haventerminals en internationale zeevaart en wordt nauw opgevolgd door Nationale Autoriteit Maritieme Beveiliging (NAMB) en de Lokale Autoriteit Maritieme Beveiliging (LCMB). De LCMB bestaat uit de HKD/VB, scheepvaartpolitie, douane, lokale politie Antwerpen, Beveren en Zwijndrecht, defensie, staatsveiligheid en ambtenaren noodplanning. Zij overleggen regelmatig overleg over beveiligingskwesties in de haven.

Calamiteiten op het water

Jaarlijks varen gemiddeld meer dan 14.000 zeeschepen en 57.562 binnenschepen onze haven in en uit, ook om chemische stoffen te laden en te lossen. Dat vraagt preventieve aandacht voor lekkages van schadelijke stoffen. Is er toch een geval van olievervuiling, dan handelen we snel: een snelle indamming van een olievlek en een correcte (mechanische) reiniging van de bevuilde structuren, steigers en het wateroppervlak. Alle dokmeesters volgen in 2017 een opleiding ‘Oliebeheersing’. ‘Incidentcoördinatoren’ worden ook aangeworven, die 24/7 kunnen ondersteunen bij een olievervuiling.

Cybersecurity

Apparaten en applicaties worden steeds meer geconnecteerd en kunnen centraal of vanop afstand gebruikt worden. ‘The internet of things’ en ‘smart’-omgevingen helpen ons ook in de maritieme sector om sneller en efficiënter te werken, zelfs in die mate dat onze werking ervan afhankelijk is. De systemen voor de efficiënte afhandeling van containers spelen bijvoorbeeld een vitale rol.

Maar deze technologische mogelijkheden brengen ook nieuwe risico’s met zich mee: cybercriminelen kunnen met weinig middelen een grote impact veroorzaken, terwijl ze moeilijk op te sporen zijn. Ze lichten bijvoorbeeld bedrijven op: overnemen van de identiteit van interne personen, opzetten van valse accounts en documenten ...

Applicaties en connecties moeten dus goed beveiligd worden en gebruikers moeten er bewust mee omgaan. Alertheid van (haven)gebruikers is een must voor onze digitale weerbaarheid.

We hebben vanzelfsprekend ook oog voor veiligheid op andere terreinen

  • verkeersveiligheid in woon-werkverkeer en voor goederentransport;
  • veiligheid op de werkvloer voor werknemers;
  • actieve participatie in het Buurtinformatienetwerk (BIN) Haven Antwerpen, dat zorgt voor de uitwisseling van informatie rond beveiliging tussen de publieke sector enerzijds en de private sector anderzijds.

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!