Afval

In de eerste plaats beoogt de haven afvalpreventie, bijvoorbeeld door de toepassing van de verlaagde financiële bijdrage voor milieuvriendelijke schepen en ons streven naar ‘zero pellet loss’. Als er toch afval is, stimuleren we hergebruik, recyclage, energierecuperatie bij de verwerking … Bedrijven en schepen zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste ophaling van hun afval maar worden ook ondersteund bij de meest duurzame keuzes. 

Selectieve ophaling

Afvalpreventie is de focus. Maar als dat niet kan, wordt voorkeur gegeven aan hergebruik en recyclage, waarbij goed scheiden van afval belangrijk is.

  • Havenontvangstinstallaties voor de inzameling van scheepsafval en ladingresiduen worden voorzien. Zeeschepen betalen een forfait voor afvalinzameling wanneer ze de haven aanlopen. Ze krijgen een deel van dat forfait terug wanneer ze dat afval hebben afgegeven;
  • Het afvalstoffenverdrag voor de binnenvaart (CDNI) geeft duidelijke afspraken aan verladers en ladingontvangers, over hoe ze met ladingresten moeten omgaan. Binnenschippers kunnen bijvoorbeeld terecht bij een bilgeboot (voor olie-afval) en drie containerparken van het Havenbedrijf. Via deze inzamelpunten langs de kade wordt afval overgebracht naar een erkende afvalstoffeninzamelaar. Bekijk hier wat dit CDNI de voorbije 20 jaar al heeft kunnen betekenen;
  • Elk bedrijf in de haven moet een afvalstoffenregister bijhouden. Bij Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, vind je alle info;
  • In zone Luithagen regelen verschillende bedrijven collectieve afhalophaling. Dankzij slim bedrijventerreinmanagement kan afval efficiënter worden verzameld;
  • We werken ook aan een verbeterde aanpak voor gasvormige ladingsrestanten.

“MSC PSA European Terminal heeft zijn afvalbeleid onder de loep genomen. We vervangen nu centraal afvalcontainerpark voor restafval en PMD waar mogelijk door rolcontainers. Hierdoor hebben we minder oppervlakte nodig voor de opslag van het afval, sparen we geld uit voor een afvalcontainerpark en zijn de interne afvaltransporten veiliger en sneller voor werknemers.” 

Ronny De Roef, Adviseur milieu en veiligheid.

Afval als grondstof

De haven wil deel zijn van een circulaire economie of kringloopeconomie. Die omvat onder meer het hergebruik van bijproducten en afval als alternatieve grondstoffen. De haven van Antwerpen leent zich hier uitstekend toe: allerlei goed geselecteerde afvalstromen kunnen jouw grondstof worden. Zo wordt je bedrijf minder afhankelijk van fossiele grondstoffen, werkt het mee aan minder klimaatopwarming en versterkt het de industriële cluster, wat onze competitiviteit en aantrekkelijkheid verhoogt. Bij Vlaanderen Circulair kun je terecht voor advies of antwoord op je vragen.

Vlaanderen Circulair can answer all your questions or advise you on this.

  • Bij de zoektocht naar een nieuwe invulling voor sites, wil het Havenbedrijf bedrijven aantrekken die beantwoorden aan de principes van circulaire economie;

  • Potentieel vervuilende metalen worden vanuit overal ter wereld via de haven van Antwerpen naar Vlaanderen gebracht om er een nieuw leven te krijgen. Gespecialiseerde installaties kunnen die hier op een verantwoorde wijze verwerken.

  • Niet-gebruikte onderdelen van naar Afrika verscheepte tweedehandsauto’s worden terug naar België gehaald voor recyclage of hergebruik. Onder meer Toyota is partner in dit project ‘Carloop’.

In actie tegen vervuiling

Sinds begin 2014 monitort het Havenbedrijf de netheid binnen het Antwerpse havengebied, aan de hand van de netheidsindex. De meting is gebaseerd op de aan- of afwezigheid van een aantal parameters zoals sluikstort, zwerfvuil, onkruidgroei, beschadigingen aan straatinfrastructuur …

  • De drijfvuilophaalboot de Condor is dagelijks in de weer om samengedreven drijfvuil uit het water en van taluds te verwijderen;
  • Jaarlijks ruimen we het natuurdomein Galgeschoor op tijdens de Opruimactie Galgeschoor in maart

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Wie die wint bepaal jij, samen met de jury. Bekijk de filmpjes van de 3 finalisten en stem op jouw favoriete project!