< name="description" content="“Katoen Natie vaart wel bij de verlenging van het partnerschap. Dit contract laat Katoen Natie toe om verder te groeien in de Scheldehaven en op andere locaties”, zegt Fernand Huts, CEO Katoen Natie. Verwacht wordt dat de export- en importvolumes van AB InBev via de Antwerpse haven de volgende jaren sterk blijven toenemen.">

AB InBev en Katoen Natie verankeren zich 5 jaar langer in haven van Antwerpen

In 2017 zal Katoen Natie 100 vrachtwagens en 35 importcontainers per dag lossen. Tevens zullen er dagelijks 75 vrachtwagens en tot 150 exportcontainers geladen worden. Ongeveer 85 medewerkers van Katoen Natie zijn dag en nacht in de weer om de goederen van AB InBev foutloos te behandelen en te verzenden. Dit alles vindt plaats op de logistieke hub van Katoen Natie die 10 hectare groot is en die ideaal gelegen is in het hart van de Antwerpse haven, met name in het Delwaidedok.

“Katoen Natie vaart wel bij de verlenging van het partnerschap. Dit contract laat Katoen Natie toe om verder te groeien in de Scheldehaven en op andere locaties”, zegt Fernand Huts, CEO Katoen Natie.

Verwacht wordt dat de export- en importvolumes van AB InBev via de Antwerpse haven de volgende jaren sterk blijven toenemen.

Het Havenbedrijf Antwerpen is bijzonder tevreden dat AB InBev zich, samen met haar logistieke partner Katoen Natie, verder verankert in de Antwerpse haven. De keuze van AB InBev voor Antwerpen is zonder meer een keuze voor een duurzaam maritiem en logistiek platform, dat beschikt over uitstekende verbindingen naar het voor- en achterland. AB InBev behoort reeds tot de belangrijkste verladers van de Antwerpse haven, een positie die deze wereldspeler verder kan uitbouwen dankzij de uitbreiding van de activiteiten van Katoen Natie aan het Delwaidedok

Opruimactie Galgeschoor

Jaarlijks ruimen we het natuurdomein Galgeschoor op tijdens de Opruimactie Galgeschoor in maart