Duurzaamheidsverslag

Voor de vierde maal publiceren het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport-Voka Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland het duurzaamheidsverslag voor de haven van Antwerpen. Deze tweejaarlijkse duurzaamheidsverslaggeving is uitgegroeid tot een toetssteen voor de ambitie die de Antwerpse haven koestert om koploper te blijven in het creëren van duurzame toegevoegde waarde.

Ontdek het verslag 

Dit verslag is nog steeds een unicum op vlak van duurzaamheidsverslaggeving omdat er als havengemeenschap gerapporteerd wordt en het tot stand komt in nauwe samenwerking met de vele stakeholders. Het verslag staat bovendien niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een transitieproces. Het is een hefboom om op een duurzame, proactieve wijze in te spelen op de grote mondiale, regionale en lokale uitdagingen die zich momenteel manifesteren, zoals de klimaatproblematiek, mobiliteit, migratie en integratie en digitalisering. Het is ook in dat kader dat er samen met de stakeholders besloten werd om de UN-Sustainable Development Goals als een belangrijke leidraad te hanteren voor dit transitieproces naar een duurzamere haven.

Downloads

World Ports Sustainability Program 2018

De internationale havengemeenschap neemt de uitdaging aan om mee een duurzame toekomst voor de supply chain vorm te geven. Met het World Ports Sustainability Program, gelanceerd in de Port of Antwerp, schaart de havengemeenschap wereldwijd zich achter de Sustainable Development Goals van de UN.